Kas įeina į buhalterinę apskaitą?

Buhalterinė apskaita – tai visų duomenų apie apskaitos objektus pinigine išraiška rinkimas, sisteminimas ir registravimas bei ataskaitų rengimas pagal šią informaciją apie lėšas, turtą ir kitus įsipareigojimus. Fizinis ar juridinis asmuo, pradėdamas bet kokią ūkinę veiklą, kuriai būtina registruotis mokesčių inspekcijoje, privalo organizuoti apskaitą. Tai suprantama kaip bet kokių sandorių, susijusių su pinigais, turtu, bet kokiu turtu tam tikros veiklos rėmuose, fiksavimas, apskaičiavimas ir analizė. Taigi, bet kuris individualus verslininkas turi skaičiuoti pajamas ir išlaidas, nustatyti pajamų mokesčio ir įmokų į socialinius fondus dydį. Į organizacijos apskaitą įeina visų operacijų fiksavimas: sąskaitų apmokėjimas, žaliavų ar prekių pirkimas, darbo užmokesčio pervedimas ir pan.

Išlaidų, pajamų ir kitų operacijų fiksavimas ir skaičiavimas turi būti vykdomas pagal griežtai apibrėžtą sistemą. Tokia sistema suprantama kaip apskaita.

Kas įtraukta į apskaitos objektus?

  • Bet kokie sandoriai, kurie vienaip ar kitaip įtakoja finansinę padėtį;
  • Turtas (fizinė nuosavybė, vertybiniai popieriai, pajamas generuojantys indėliai ir kt.);
  • Finansavimo šaltiniai;
  • Pajamos ir išlaidos;
  • Prievolės ir kiti objektai.

Kas yra apskaita ir nuo ko priklauso jos kaina?

Galimybė paskaičiuoti mokesčius ir įmokas ir juos pilnai sumokėti – tik ledkalnio viršūnė. Buhalterinės apskaitos kaina priklauso nuo atliekamų darbų apimties. Buhalteris ar jo funkcijas atliekantis asmuo privalo:

  • Sekti ir fiksuoti informaciją apie organizacijos veiklą – dokumentuojant, įstatymų ir vidaus dokumentų nustatytais būdais;
  • Kontroliuoti darbą, užkirsti kelią įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams vykdant ūkinę veiklą ir pačią apskaitą;
  • Nustatyti rezervus, skaičiuoti planuojamų sandorių ir operacijų rezultatus;
  • Nustatyti esamą finansinę būklę;
  • Parengti veiksmus, kurie padės išvengti nuostolių.

Buhalterio darbo rezultatas – ne tik ataskaita, kurią galima siųsti mokesčių inspekcijai, bet ir pilna duomenų bazė apie įmonės finansinę būklę, jos raidą ir perspektyvas. Kompetentinga apskaita leis priimti tam tikrus sprendimus pagal jų finansinius rezultatus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Galite naudoti šias HTML žymas ir atributus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>